Отохірургія


Отохірург  – це лікар, який спеціалізується на питаннях вирішення проблем з роботою слухової системи за допомогою хірургічних втручань.


До отохірурга звертаються у випадках, коли консервативне лікування не дало бажаного ефекту або ж взагалі буде неефективним.


У клініці проводять прийом спеціалісти, які вирішують питання зі слухом за допомогою оперативних втручань.


До лікаря-отохірурга варто звертатися, якщо

✔️ Гострі захворювання середнього вуха не піддаються консервативному лікуванню більше 3 місяців

✔️ Встановлено діагноз “отосклероз”

✔️ Був травматичний розрив ланцюга слухових кісточок

✔️ Діагностували холестеатому

✔️ Наявна стійка перфорація барабанної перетинки

✔️ Відзначається зниження слуху протягом тривалого часу

Отохірург під контролем мікроскопа проводить оперативне лікування таких заховрювань

✔️ Хронічні середні отити

✔️ Холестеатома середнього вуха

✔️ Хронічний епітимпаніт

✔️ Перфорація барабанної перетинки

✔️ Отосклероз

та інше

Наші спеціалісти:

Гусакова Олександра Олександрівна


Олександра Олександрівна – лікар-отоларинголог вищої категорії, сурдолог, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

Є членом Української Асоціації Отіатрів, отонейрохірургів, отоневрологів. Щорічно бере участь у зборах асоціації та майстер-класах з отохірургії, які проводять асоціацію.

• Освіта

1995-2001 рр. навчання у Запорізькому державному медичному університеті за спеціальністю «Лікувальна справа»;

2001-2003 рр. інтернатура з оториноларингології у Запорізькій обласній клінічній лікарні;

2003-2005 рр. клінічна ординатура на кафедрі оториноларингології Запорізької медичної академії післядипломної освіти;

2005-2008 рр. очна аспірантура на кафедрі оториноларингології Запорізької медичної академії післядипломної освіти;

2009 р. захист кандидатської дисертації на тему «Клінічна ефективність кістково-мозкової аутотрансплантації у хворих на хронічний отит». Інститут отоларингології ім. проф. Коломійченка НАМН України, м. Київ.

З 2009 р. асистент кафедри оториноларингології Запорізької медичної академії післядипломної освіти, база якої розташована в обласній клінічній лікарні.

З 2017 р. доцент кафедри оториноларингології Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

Має 72 наукові публікації.

• Курси та стажування

2000-2018 рр. збори асоціації отохірургів, майстер-класи з отохірургії, м.Київ;

2003 р. призер першої конференції молодих вчених України, м. Київ.

2006 р. курс отохірургії під керівництвом проф. Скаржинський Х.(Польща);

2013 р. стажування протягом місяця в інституті Портмана (Франція, м. Бордо);

2011 р. учасник Російського XVIII з'їзду оториноларингологів;

2004-2005 р.р. учасник курсу «Функціональна ендоскопічна назальна хірургія», м. Ярославль

2019 р. IV дисекціонний курс скроневої кістки та основи черепа (м.Анкара, Туреччина)

• Експерт у питаннях

- Хірургічне видалення екстостів слухових проходів;

– хірургічне лікування хронічних отитів, мезотимпанітів, епітимпанітів. Сануючі операції на вусі. Слуховідновлювальні операції на вусі;

– тимпанопластика. Функціонально-реконструктивна хірургія вуха;

- Хірургічне лікування отосклерозу. Стапедопластика;

- Хірургічне лікування всіх видів кондуктивної приглухуватості;

- Хірургічне лікування секреторних отитів. Шунтування;

- Хірургічне видалення доброякісних новоутворень середнього вуха.