Медекс Плюс
клініка для всієї родини!

Біохімічні дослідження

1. Показники функції печінки

Альбумін

Загальний білок

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

Білірубін загальний

Білірубін прямий

Лужна фосфатаза

Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТП)

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

2. Ліпідний обмін

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди)

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди)

Холестерин ліпопротеїдів  дуже низької щільності (пре-бета - ліпопротеїди)

Холестерин загальний

Тригліцериди

Ліпаза

3, Показники функції нирок

Загальний білок 

Альбумін

Креатинін

Креатинін в сечі

Сечовина

Сечовина в сечі

4. Вуглеводний обмін

С-пептид

Глюкоза у сечі

Глікозильований гемоглобін (HbA1c)

Глюкоза (сироватка крові)

Інсулін

Індекс НОМА (глюкоза, інсулін)

Глюкозотолерантний тест

5. Показники функції підшлункової залози

Альфа амілаза загальна

Альфа-амілаза панкреатична

Альфа-амілаза панкреатична в сечі

Ліпаза

Глюкоза (сироватка крові)

Калій 

Натрій

Кальцій іонізований

Білірубін загальний

Білірубін прямий

6. Електролітний обмін

Калій

Натрій

Кальцій іонізований

Хлориди

7. Мікроелементи

Фосфор(сироватка крові)

Фосфор (сеча)

Магній

Залізо

8. Серцево-судинні маркери 

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

Лактатдегідрогеназа(ЛДГ)

Креатинкіназа (загальна)

Креатинкіназа (мязева)

Калій

Натрій

Кальцій іонізований

Хлориди

9. Ревматологічні дослідження

Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АССР)

Антистрептолізин-О (кількісно)

Антистрептолізин-О (якісно)

С-реактивний білок (кількісно)

С-реактивний білок (якісно)

Ревматоїдний фактор (кількісно)

Ревматоїдний фактор (якісно)

10. Показники остеопорозу

Паратгормон

Кальцій загальний

Кальцій іонізований

Фосфор

Вітамін Д (25-ОН)

11. Показники згортання крові

Д-димер (кількісно)

Вовчаковий антикоагулянт

Тромбіновий час

Фібриноген

Частково активований тромбопластиновий час

Тромбопластин, INR (міжнародне нормалізоване співвідношення), протромбіновий індексTop